Přihlášení

Registrace

Zásady zpracování osobních údajů

V souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen Zákon).

Poskytnutím svých osobních údajů, v rozsahu dat uvedených v mém profilu, životopise, osobním dotazníku a dalších dokumentech nezbytných pro uzavření pracovně právního vztahu a marketingovým materiálům, dávám výslovný souhlas společnosti Promoakce.eu (dále jen Správce) k jejich zpracovávání, uchovávání v personální databázi a k jejich poskytnutí třetím osobám za účelem zprostředkování zaměstnání, brigády nebo jiného obdobného pracovně právního vztahu nebo marketingovým a propagačním účelům, pro mou osobu.

Tento výslovný souhlas se ve stejné míře týká také zpracovávání citlivých údajů, pokud jsem je Správci poskytl/poskytla.

Prohlašuji, že jsem byl/byla Správcem informován/informována o svých právech, zejména o:
    • účelu zpracování mých osobních údajů,
    • mých osobních údajích, které jsou předmětem zpracování,
    • povaze automatizovaného zpracování mých osobních údajů,
    • předávání mých osobních údajů třetím stranám,
    • mém právu žádat Správce o informace o zpracovávání svých osobních údajů,
    • mém právu žádat Správce o blokování, provedení oprav, doplnění, likvidaci mých osobních údajů i o svém právu kdykoliv odvolat tento souhlas.

Poskytnuté údaje jsou pravdivé a souhlasím, aby Správce zpracovával a uchovával osobní údaje pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání až do odvolání tohoto souhlasu. Tento souhlas se uděluje svobodně a dobrovolně.

Copy link
Powered by Social Snap